Facebook

ДГ Мир

Детска градина в град Мездра

„Даваме възможност на детето да мисли,

да твори, да се учи и пренася знанията и уменията си в житейски ситуации!“

Научи повече
„Даваме възможност на детето да мисли,

Детска градина "Мир" - град Мездра обявява свободно работно място "учител в детска градина", считано от 03.04.2023 г.
 
Място на работа: Разновъзрастова група с. Долна Кремена към ДГ "Мир" - град Мездра
 
Необходими документи:
  • Заявление за участие (в свободна форма)
  • Документ за самоличност (за справка)
  • Професионална автобиография
  • Документ за придобита образователно-квалиикационна степен, учителска правоспособност и допълнителна квалификация (копие)
  • Документи, удостоверяващи трудов стаж и професионален опит
  • Други документи, удостоверяващи професионална квалификация
  • Декларация по чл. 215, ал.2 от ЗПУО
 
Срок за подаване на документите: от 21.03.2023 г. до 24.03.2023 г. вкл.
 
Място на подаване: Документите сеподават лично на адрес: гр. Мездра, ДГ "Мир", ул. Св. Св. Кирил и Методий" 47, всеки делничен ден от 08.00 ч. до 17.00 ч.
 
Лице за контакти: Диана Вутова - директор ДГ "Мир" , тел.: 0879/44 52 10
 
 
Повече информация може да намерите в раздел: За нас, Обяви и мероприятия
 
 
 
 
 
 
 
 
Безапелационно първо място и златен медал завоюваха момичетата на ДГ "Мир" - град Мездра и техният треньор г-жа Цветелина Цинцарска в катерогия деца до 7 години в Държавното първенство по масов спорт "Гимнастрада 2022" в София, което се проведе на 9 октомври 2022 г. 
 
ЧЕСТИТО, МОМИЧЕТА!!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Добре дошли на страниците на електронно списание "Нашето бъдеще!" на ДГ"Мир"!
 
То е създадено от педагогическия екип на детската градина и целта е да представим възможно най-богата и полезна информация на читателите, във връзка с дейността на детската градина, актуални и иновативни практики, постижения на децата и колектива, полезни съвети за родителите, важни съобщения, празници и мероприятия.
 
 
 
Брой 11, м. февруари 2023 г. на сп. „Нашето бъдеще!“
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Национална телефонна линия за деца : 116 111 
Добре дошли в ДГ Мир - град Мездра

Най-доброто за образованието

Научи повече
За нашата детска градина

ДГ „Мир” е място за радостна комуникация между детето и света, връстници и възрастни, място на ярки открития, където децата реализират своите вътрешни и творчески нужди.

Нашето време е време на промени и модернизация в областта на предучилищното образование. Р. България се нуждае от хора, които могат да мислят конструктивно.

Само такива личности ще допринесат за развитието на науката, културата, индустрията и по този начин да се повиши престижа на нашия град и страната до правилното ниво.

Научи повече
За нашата детска градина