Facebook

ДГ Мир

Детска градина в град Мездра

Нека Вашето дете направи

първата стъпка към знанието с нас

Научи повече
Нека Вашето дете направи
Нека Вашето дете направи

първата стъпка към знанието с нас

Научи повече
Нека Вашето дете направи
Добре дошли в ДГ 1 Мир - град Мездра

Най-доброто за образованието

Научи повече
За нашата детска градина

Градината е открита на 01.11.1971г. е като детски комбинат за 140 деца, с 4 градински и 2 яслени групи. Градинските и яслени групи се обединяват в ДГ на 01.10.1973г. През учебната 1998/99г ДГ Горна Кремена става филиал на детското заведение, а през 2001-ДГ Долна Кремена. И до днес двете детски градини работят като филиали на ДГ 1. На 01.04.2008г. след направено окрупняване на детските заведения в Община Мездра, ДГ Типченица стана филиал на ДГ 1

ДГ 1 Мир се посещава от 143 деца, разпределени в 5 градински и 1 яслена група
ДГ Г. Кремена посещават 16 деца в разновъзрастова група
ДГ Д. Кремена посещават 19 деца в разновъзрастова група
ДГ Типченица посещават 15 деца в разновъзрастова група

Научи повече
За нашата детска градина