Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Групи

Децата, посещаващи ДГ "Мир" са разпределени в следните възрастови групи:

  • Яслена група "Патешки лудории" - от 10 м. до 3 год.;
  • Първа възрастова група "Смехорани" - 3-4 год.;
  • Втора възрастова група "Мечо Пух" - 4-5 год.;
  • Трета "А" подготвителна възрастова група "Патиланци" - 5-6 год.;
  • Трета "Б" подготвителна възрастова група "Васил Левски" - 5-6 год.;
  • Четвърта подготвителна възрастова група "Мики Маус" - над 6 год.;
  • Разновъзрастова група с. Долна Кремена.