Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Четвърта "А" възрастова група "Патиланци"

Екип:

  • Иванка Митова -старши учител;
  • Изабелла Хаджийска - учител;
  • Ваня Андреева - помощник - възпитател.

В детската група се създават условия за цялостно развитие на детската личност, както и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.