Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Четвърта "Б" възрастова група "Васил Левски"

Екип:

  • Милена Макавеева-старши учител;
  • Цецка Йотова – старши учител;
  • Наталия Георгиева- помощник - възпитател.

В детската група  се осъществяват  широк кръг от дейности, в основата на които е емоционалната активност на децата. Тук са маркирани и проблемни акценти с оглед на социалната, познавателната и училищната подготовка на децата за постъпване в първи клас