Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Четвърта подготвителна възрастова група "Мики Маус"

Екип:

  • П. Дамянова -ст. учител;
  • Д. Мишева - ст.учител;
  • Т. Христова - помощник - възпитател.

Екипът на четвърта възрастова група "Мики Маус" работи за:

  • усъвършенстване на умения за работа в група;
  • изразяване на самостоятелност;
  • уважаване на различията;
  • подготовка за училище.