ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Четвърта подготвителна възрастова група "Слънчо"

Екипът на група"Слънчо" през настоящата учебна година работи за:

  • Усъвършенстване на умения за работа в група;
  • Изразяване на самостоятелност;
  • Уважаване на различията;
  • Подготовка за училище.