Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Първа възрастова група "Мики Маус"

Екип:

  • Петя Дамянова - старши учител;
  • Десислава Мишева - старши учител;
  • Теменужка Христова - помощник - възпитател.

 

Екипът на първа възрастова група "Мики Маус" работи за:

  • адаптиране към условията на детската градина и опознаване на хората, които се грижат за децата;
  • изграждане на необходимите културно-хигиенни навици и умения, съобразно възрастта;
  • формиране на отношение към извършването на съвместни действия в процеса на общуването;
  • възпитаване на положително отношение към детската градина, като място за игра и живот.