Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Първа възрастова група "Смехорани"

Екип:

  • Н. Петкова - учител;
  • В. Дичева - учител;
  • Р. Давидова - помощник - възпитател.

 

Екипът на първа възрастова група "Смехорани" работи за:

  • адаптиране към условията на детската градина и опознаване на хората, които се грижат за децата;
  • изграждане на необходимите културно-хигиенни навици и умения, съобразно възрастта;
  • формиране на отношение към извършването на съвместни действия в процеса на общуването;
  • възпитаване на положително отношение към детската градина, като място за игра и живот.