Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Трета "А" подготвителна възрастова група "Патиланци"

Екип:

  • В. Митова - учител;
  • К. Димитрова - учител;
  • В. Андреева - помощник - възпитател.

Екипът на трета възрастова група "Патиланци" работи за:

  • развитие на потребности, склонности и интереси на децата в тази възраст;
  • проявяване на творчески заложби.