Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Трета "Б" подготвителна възрастова група "Васил Левски"

Екип:

  • Ц. Йотова - учител;
  • М. Макавеева - учител;
  • Н. Георгиева - помощник - възпитател.

Екипът на трета възрастова група "Васил Левски" работи за:

  • развитие на потребности, склонности и интереси на децата в тази възраст;
  • проявяване на творчески заложби.