ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Трета подготвителна възрастова група "Мики Маус"

Екипът на група "Мики Маус" през настоящата учебна година работи за:

  • Развитие на потребности, склонности и интереси на децата в тази възраст;
  • Проявяване на творчески заложби.