Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Втора възрастова група "Смехорани"

Екип:

  • Надежда Петкова - учител;
  • Вероника Дичева- учител;
  • Росица Давидова - помощник - възпитател.

Дейностите в групата са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете , както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.