ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Яслена група "Патешки лудории"

Екипът на яслена група "Патешки лудории" работи за:

  • "Аз съм в детската ясла" -  Опознаване на околната среда.  Запознаване на децата помежду си и с персонала в яслата.
  • "Аз се храня"  - Опознаване на себе си. Назоваване на прибори и съдове за хранене.
  • "Аз познавам". - Назоваване на предмети за лична хигиена и действия с тях.
  • "Аз играя" - Взаимодействие с другите. Стимулиране на сравнението на собствените игрови действия с тези на възрастните и другите деца.