ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Прием

ДГ"Мир" приема целогодишно деца в следните групи:

 • яслена група "Патешки лудории" -  от 10м. до 3 год.;
 • първа възрастова група "Мечо Пух" - 3 - 4 год.;
 • втора възрастова група "Патиланци" - 4 - 5 год.;
 • трета подготвителна възрастова група "Мики Маус" - 5 - 6 год.;
 • четвърта подготвителна възраст "Слънчо" - над 6 год.ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ
 • Кандидатстване и подаване на документи;
 • Лично внимание и среща с всяко семейство и всяко дете.УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ
 • Мотивирано желание на родителите и готовност да приемат стила и принципите на работа в авторска ДГ"Мир";
 • Толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие;
 • Среща разговор и анализиране (учители - родители) личните особености на детето и готовността му да постъпи в авторска детска градина "Мир".НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ
 •  Заявление по образец;
 • копие от акта за раждане на детето;
 • пакет от медицински документи: * Здравно - профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар; *Еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити, извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ; *Изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в ДГ; *Данни от личния лекар за имунизационния статус на детето; *Медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ АВТОРСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" ИЗГРАДИ ИМЕ НА ЕЛИТНА ДЕТСКА ГРАДИНА.     ГОТОВИ СМЕ ДА ВИ ПАРТНИРАМЕ!  ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС - "РАЯТ НА ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ"!