Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Прием

ДГ "Мир" приема целогодишно деца в следните възрастови групи:

 • Яслена група "Патешки лудории" - от 10 м. до 3 год.;
 • Първа възрастова група "Смехорани" - 3-4 год.;
 • Втора възрастова група "Мечо Пух" - 4-5 год.;
 • Трета "А" подготвителна възрастова група "Патиланци" - 5-6 год.;
 • Трета "Б" подготвителна възрастова група "Васил Левски" - 5-6 год.;
 • Четвърта подготвителна възрастова група "Мики Маус" - над 6 год.;
 • Разновъзрастова група с. Долна Кремена.

 

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРИЕМ:

 • кандидатстване и подаване на документи;
 • лично внимание и среща с всяко семейство и всяко дете.

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЕМ:

 • мотивирано желание на родителите и готовност да приемат стила и принципите на работа в авторска ДГ "Мир";
 • толерантни и етични взаимоотношения във всички аспекти на общуване и взаимодействие;
 • среща-разговор и анализиране (учители-родители) личните особености на детето и готовността му да постъпи в авторска ДГ "Мир".

 

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ЗАПИСВАНЕ:

 • заявление по образец;
 • копие от акта на раждане за раждане на детето;
 • пакет от медицински документи:
  • здравно-профилактична карта на детето, попълнена от личния лекар;
  • еднократен отрицателен резултат от изследване за чревни бактерии и паразити,извършено не по-рано от 15 дни преди постъпване на детето в ДГ;
  • изследване на кръв и урина, извършени в едноседмичен срок преди постъпване в ДГ;
  • данни от личния лекар за имунизационния статус на детето;
  • медицинска бележка от личния лекар за липсата на контакт със заразно болен, издадена не по-рано от 3 дни преди постъпване на детето в ДГ.

ПРЕЗ ГОДИНИТЕ АВТОРСКА ДЕТСКА ГРАДИНА "МИР" ИЗГРАДИ ИМЕ НА ЕЛИТНА ДЕТСКА ГРАДИНА. ГОТОВИ СМЕ ДА ВИ ПАРТНИРАМЕ ! ЗАПОВЯДАЙТЕ ПРИ НАС - "РАЯТ НА ДЕТСКИТЕ МЕЧТИ !"