Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти

https://edu-teachers.mon.bg/home

 

Информация за проведено обучение

по Дейност 1, кампания ІV по проект КПРПС

 

група №20-005-001-9235-7805, възложител – Детска градина "Мир", гр. Мездра

тема: „Дизайн мислене: формулиране на иновативни решения за развитие на качествена образователна среда“

РААБЕ България ООД, Вършец

Materiali_obuchenie