Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

"Новите предизвикателства пред педагогика на играта в мултикултурна среда", Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование (KA122-SCH),

От 08.04.2024г. до 13.04.2024г. в Прага, Чехия се провежда обучителен курс на тема: Учене чрез правене: Игри и дейности на цялостно развитие на детето! в който участват педагозите от ДГ Мир - Мездра - Цецка Йотова - главен учител и Таня Митева - учител. 

Ден 1 - Въведение в курса и холистично обучение

Въведение в курса, училището и външните седмични дейности; 

Ледоразбиващи дейности; 

Презентации на училищата на участниците.

Ден 2 - Включване на движение в класната стая 

Кинестетичната класна стая: преподаване и учене чрез движение; 

Играйте с тялото; 

Мозъчни счупвания;

Мозъчни праймери.

Ден 3 - Управление на емоциите с игри и дейности

Социално  - емоционално обучение;

Дейности на открито за внимателност.

Курсът се провежда по проект по Програма Еразъм+ КД 1 Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал, Сектор Училищно образование. 

Ден 4 - Да се научим да общуваме чрез игри Експериментално пътуване;

Активно слушане; 

Как да бъдеш добър слушател.

Ден 5 - Ефективна комуникация Ето как го казват: разпознаване и тълкуване на невербални сигнали;

Отворени срещу затворени въпроси: играта на отгатване.

Ден 6 - Закриване на курса и културни дейности

Оценка на курса: обобщение на придобитите компетенции, обратна връзка и дискусия;

Издаване на сертификат за преминат курс.

Екскурзии и други външни културни дейности. 

 

 

 

 

 

 Ден втори - Обучение чрез изкуство.

-Преподаване на вашите предмети и житейски умения чрез изкуствата;

-Рисуване (ИКТ инструменти).

Ден трети - Интуитивно рисуване.

Ден четвърти - Преподаване чрез социално споделяне.

- Преподаване на вашите предмети и житейски умения чрез изкуствата;

- Театър (нашият характер, творческо писане, изпълнение);

- Социално споделяне: Instagram, Printerest, YouTube. Използване на приложение за откриване на забележителности (Goosechase).

Ден пети - Тествайте го и бъдете креативни.

Интегриране на всички научени техники и проектиране на ваш собствен творчески проект.

Обучението приключи с работа с Book creator (създаване на книга).

Оценка на курса: обобщение на придобитите компетенции, обратна връзка и дискусия;

Издаване на Сертификат за преминат курс. 

 

 На 18.03.2024г. до 23.03.2024г. В Рим, Италия се провежда обучителен курс на тема: ,,Традиционни изкуства и ИКТ инструмнти за изкуство за преподаване на вашите предмети и насърчаване на житейски умения. В обучението ще вземат участие педагозите от ДГ Мир- Мездра - Надежда Петкова и Петя Митинска. Курсът се провежда по проект по Програма Еразъм+, КД 1 Краткосрочни проекти за мобилност на обучаеми и персонал, Сектор Училищно образование.

През първия ден от обучението, педагозите от детската градина представиха презентация с информация за детското заведение, гр. Мездра и Република България. Проведоха се следните дейности: Въведение в курса, училището и външните седмични дейности

- Ледоразбиващи дейности, използващи драма за изграждане на доверие и ансамбъл.

- Идентифициране на нуждите и целите за всеки участник и съответните популации;

- Слайдове, казуси и индивидуални практически занимания. Рисуване (инструменти за рисуване, рисуване и ИКТ);

- Презентация на училищата на участниците. 

 

 

 

 

 

 На 23.02.2024г. в ДГ Мир се проведе обучителна среща, на която г-жа Петя Дамянова - ст. учител и г-жа Вероника Дичева - учител, представиха резултатите от мобилността си по Проект Еразъм + пред останалите педагози. Те присъстваха на обучителен курс на тема ,,Стига теория, да играем! Забавни игри за цялостно развитие на детето, който се проведе в периода 13-19 ноември, в Тенерифе. Те представиха пред останалите си колеги игрите, които са научили там, и които вече прилагат успешно в ежедневната си дейност с децата: мозъчни паузи, игри за сближаване, както и игри, предложени от останалите участници в курса. В края на срещата всички бяха обогатени с нови знания и заредени с много положителни емоции!

 

 

 

 

 

 

 

402626244_7513453442018421_1977753826473991481_n402155859_6903950179663782_836156876953691221_n402169321_7279657888720732_5177061749337248834_n

 

402246204_6903949792997154_267747700401009203_n  

От 13.11.2023г. до 19.11.2023г. се проведе обучителен курс на тема: "Стига теория, да играем!Забавни игри за цялостно развитие на детето" по проект на ДГ "Мир"-Мездра - "Новите предизвикателства пред педагогика на играта в мултикултурна среда", Краткосрочни проекти за мобилност на учащи и персонал в училищното образование/ КА122-SCH/, Програма "Еразъм+" в Тенерифе.