Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

,,Театър на сенките в предучилищното образование''

Днес, 19.04.2024г. в ДГ Мир - Мездра приключи Дейност 1 по проект Театър на сенките в предучилищното образование КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование , Ключова дейност 2

,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по Програма Еразъм+. 

Благодарим на общинска администрация - Мездра за топлото посрещане в сградата на общината, на г-н Мирослав Аспарухов и танцьорите от Представителен танцов ансамбъл Мездра към НЧ Просвета - 1925 - Мездра за прекрасния поздрав на нашите гости, на децата и екипа на четвърта и втора възрастова група за чудесната драматизация и поздрав за нашите партньори, на целия екип на ДГ Мир - Мездра за организацията на събитието!

Огромни благодарности на нашия обучител Станимир Кискинов и Фондация Ценности, добродетели, интегритет - София - партньор по проекта и на партньорите ни Liceul Tehnologic Bia de Fier - Gradinita cu Program Prelungit Baia de Fier - Румъния, ИЗНИК ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU - Турция. 

Благодарим Ви за прекрасните мигове с Вас, за милите думи, за приятелството и сътрудничеството. С нетърпение очакваме следващите дейности и срещи с Вас, мили хора! 

 

 Пети ден от въвеждащ тренинг в метода театър на сенките в предучилищното образование по проект Театър на сенките в предучилищното образование, КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование, Ключова дейност 2

,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по Програма Еразъм+.

Днес, участниците изпълниха представяне на миниатюри от театъра на сенките!

Пленарна сесия: планиране на дейностите на местния театър на сенките, крайна оценка, europss церемония: връчване на сертификати. 

 

 

 

 

 Четвърти ден от въвеждащ тренинг в метода театър на сенките в предучилищното образование по проект Театър на сенките в предучилищното образование, КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование, Ключова дейност 2 

,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по Програма Еразъм+. 

Днес, участниците изпълниха представяне на миниатюрни от театъра на сенките!

Представяме Ви  етюд по метода театър на сенките - Румъния, България, Турция!

 

Трети ден от въвеждащ тренинг в метода театър на сенките в предучилищното образование по проект Театър на сенките в предучилищното образование, КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование, Ключова дейност 2 

,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по Програма Еразъм+. 

Участниците изпълниха упражнения по двойки - ситуации по метода Театър на сенките.

Проведохме среща с представители на Общинска администрация към Община Мездра! 

 

Втори ден от въвеждащ тренинг в метода театър на сенките в предучилищното образование по проект Театър на сенките в предучилищното образование, КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование, Ключова дейност 2 

,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по Програма Еразъм+. 

Участниците изпълниха индивидуални задачи: прости действия, професии и обекти по метода Театър на сенките. 

Партньорите посетиха Археологически комплекс Калето - Мездра!

 

Първи ден от въвеждащ тренинг в метода театър на сенките в предучилищното образование по проект Театър на сенките в предучилищното образование КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование, Ключова дейност 2 

,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по Програма Еразъм+. 

 

 

 

 Днес, 15.04.2024г. в ДГ Мир - Мездра стартира въвеждащ тренинг в метода театър на сенките в предучилищното образование по проект Театър на сенките в предучилищното образование, КА 210 - SCH Малки партньорски проекти в училищното образование, Ключова дейност 2 ,,Сътрудничество между организации и институции, сектор Училищно образование по програма Еразъм + .

Координатор: Детска градина ,,Мир, гр. Мездра, България

Coordinator: Detska gradina ,,Mir, Mezdra, Bulgari. 

Партньор: Фондация ,,Ценности, добродетели, интегритет, гр. София, България

Partner: Fondatsiya Tsennosti, Dobrodeteli, integritet, Sofia, Bulgaria

Partner: Liceul Tehnologic Baia de Fier - Gradinita cu Program Prelungit Baia de Fier, Romania

Partner: Iznik Ilce Milli Egitim Mudurlugu, Turkey. 

  

  

 

 ДГ "Мир"-Мездра спечели пореден проект към КД2 „Сътрудничество между организации и институции“ – дейност „Малки партньорски проекти” (KA210-SCH), сектор „Училищно образование“ по програма Еразъм +! Благодарим за подкрепата и партньорството на Фондация "Ценности, добродетели, интегритет" (ФЦДИ)- България, Liceul Tehnologic Baia de Fier- Gradinita cu Program Prelungit Baia de Fier -Румъния и ИЗНИК ILCE MILLI EGITIM MUDURLUGU- Турция!