ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Програма

Детска градина "Мир" работи по авторска програмна система "Аз променят света" с научен ръководител проф. Ирина Колева, насочена към интеркултурно образование на детето, осигуряваща ранна социализация в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищно образование.

Водещи подходи са:

 • педагогически - на глобалното образование;
 • психологически - рефлексивния.

Основната форма на педагогическо взаимодействие е педагогическата ситуация, която протича предимно под формата на игра и се провежда само през учебно време.

Допълнителни форми са:

 • ателие;
 • игри;
 • утринна гимнастика;
 • формиране на на битови, здравни и хигиенни навици;
 • формиране на етични норми на общуване;
 • излет;
 • разходка;
 • екскурзия;
 • развлечение, с цел надграждане на знанията и уменията на детето.

Допълнителните форми се организират по преценка на учителя в съответствие с програмната система, прилагана в детската градина, цялостната организация на деня и с интересите и потребностите на децата.

Допълнителни образователни дейности, извън задължителните педагогически ситуации:

 • английски език - С. Йотова;
 • хореография - Н. Мариус;
 • художествена гимнастика - Ц. Цинцарска;
 • футбол - С. Стоянов;
 • руски език - В. Гачовска. 

Те могат да бъдат избирани при екипите на групите срещу писмено заявление от родителите и допълнително заплащане, както следва:

Английски език, хореография, художествена  гимнастика и руски език - при 5 посещения - 5 лв., за пълен месец - 10 лв. 

Футбол - при 5 посещения - 7 лв., за пълен месец - 14 лв.