ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

Дневен режим

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В УЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 15.09.2019 г. ДО 31.05.2020 г.

 

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6:30 – 8:30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности организирани от детския учител

8:30 – 9:15

Закуска

9:15 – 10:00

Педагогически ситуации

10:00 – 10:30

Подкрепителна закуска

10:30 – 12:00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:00

Следобеден сън

15:00 – 15:45

Подкрепителна закуска

15:45 – 18:30

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕНЯ В НЕУЧЕБНО ВРЕМЕ ОТ 31.05.2020 г. ДО 14.09.2020 г.

Часови интервал

Основни и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6:30 – 8:30

Прием на децата, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

8:30 – 9:15

Закуска

9:15 – 10:00

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

10:00 – 10:30

Подкрепителна закуска

10:30 – 12:00

Дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител

12:00 – 13:00

Обяд

13:00 – 15:00

Следобеден сън

15:00 – 15:45

Подкрепителна закуска

15:45 – 18:30

Игри, дейности по избор на децата; дейности, организирани от детския учител, изпращане на децата