Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Четвърта възрастова група "Мечо Пух"

Екип:

  • Венера Гачовска – старши  учител;
  • Цветелина Поповска - учител;
  • Афродита Лачева - помощник - възпитател.

 

В детската група се създават условия за цялостно развитие на детската личност, както и придобиване на съвкупност от компетентности – знания, умения и отношения, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование.

Ние сме славна дружина,

в страшен пек, мраз и студ,

ние приятели сме в група "Мечо Пух"

 

Група "Мечо Пух" се състои от 24 деца, от които 16 момчета и 8 момичета.

 

ХАРТА НА ГРУПАТА

УЧИТЕЛ

Аз вярвам в равния шанс на всички деца.

Аз изслушвам и уважавам мнението им.

Различни, но заедно.

 

РОДИТЕЛ

Аз участвам активно в работата на групата.

Аз съм отговорен за редовното посещение на детето в детската градина.

 

ДЕТЕТО

Аз съм в детската градина да играя, да се уча и подготвям за новата си социална роля-ученик.

Аз участвам активно в ситуации и мероптиятия.

Аз опазвам имуществото на групата.

Аз съм любезен и учтив.

Аз не се бия и обиждам.

СТРОГО СПАЗВАМ ГОРНИТЕ ПРАВИЛА !

 

 

УСПЕХЪТ ИДВА С "МОГА", А НЕ С "НЕ МОГА"