Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Детска група село Долна Кремена "Пчеличка" (разновъзрастова)

Екип:

  • Петя Митинска - учител;
  • Гергана Пешанова - учител;
  • Надежда Симеонова - помощник - възпитател.

В групата се обучават 20 деца.

Приоритет на детската група са социалните умения, които да се трансформират под влияние на когнитивните умения при опознаването на света. Цялостният характер на преживяванията се изменя под въздействието на специфичното придобиване на социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната игрова дейност при работа с разновъзрастова група.