Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Първа възрастова група "Гъбка"

Екип:

  • Вероника Дичева - учител;
  • Надежда Петкова - учител;
  • Росица Давидова - помощник - възпитател.

 

 В първа възрастова група се възпитават, социализират и обучават 24 деца.

Екипът на първа възрастова група работи за:

  • адаптиране към условията на детската градина и опознаване на хората, които се грижат за децата;
  • изграждане на необходимите културно-хигиенни навици и умения, съобразно възрастта;
  • формиране на отношение към извършването на съвместни действия в процеса на общуването;
  • възпитаване на положително отношение към детската градина, като място за игра и живот.
  • осигуряване на здравослове старт на адаптиращото се дете в новата образователна среда;
  • създаване на стабилна семейна общност в рамките на детската градина за успешно патньорство между екипа на групата и родителите на децата.