Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Разновъзрастова група село Долна Кремена "Пчеличка"

Екип:

  • Петя Митинска - учител;
  • Таня Митева - учител;
  • Надежда Дамянова - помощник - възпитател.

В групата се обучават 17 деца.

Приоритет на детската група са социалните умения, които да се трансформират под влияние на когнитивните умения при опознаването на света. Цялостният характер на преживяванията се изменя под въздействието на специфичното придобиване на социален опит в педагогическите ситуации и в самостоятелната игрова дейност при работа с разновъзрастова група.