Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Трета А възрастова група "Вълшебство"

Екип:

  • Иванка Митова - старши учител;
  • Благовеста Пешева - старши учител;
  • Ваня Андреева - помощник - възпитател.

 

В трета възрастова група се обучават 17 деца.

Дейностите в групата са подчинени на целта за осигуряване на щастливо детство на всяко дете , както и за изграждане на мотивация и увереност в собствените му възможности.

Възпитаваме у децата стремеж за изказване на информирано мнение, проява на взаимно уважение, разбирателство и сътрудничество.

Създаваме атмосфера в детската група, благоприятстваща формиране у децата на социални и граждански компетентности.