Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Трета "Б" възрастова група "Васил Левски"

Екип:

  • Ивета Стоянова -  учител;
  • Цецка Йотова – главен учител;
  • Наталия Георгиева - помощник - възпитател.

 

 В трета "Б" възрастова група се обучават 19 деца.

 

Екипът на трета възрастова група работи за:

     Реализиране на инициативи за съхраняване и утвърждаване на българската национална идентичност у децата и популяризиране на българският език, култура и традиции.

    Развитие на ценностно-ориентираното поведение за зачитане на човешкото достойнство, свободата, демокрацията, равенството с акцент върху правата на детето и детското участие.

    Създаване на подходящи условия за откриване и развиване на умения и таланти чрез разнообразни педагогически форми и дейности.