Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Втора "Б" възрастова група "Васил Левски"

Екип:

  • Милена Макавеева - старши учител;
  • Цецка Йотова – главен учител;
  • Наталия Георгиева - помощник - възпитател.

 

 Във втора "Б" възрастова група се обучават 17 деца.

 

Екипът на първа възрастова група работи за:

  • адаптиране към условията на детската градина и опознаване на хората, които се грижат за децата;
  • изграждане на необходимите културно-хигиенни навици и умения, съобразно възрастта;
  • формиране на отношение към извършването на съвместни действия в процеса на общуването;
  • възпитаване на положително отношение към детската градина, като място за игра и живот.

 Целта на екипа е разбиране, подкрепа и споделена отговорност между детската градина и семейството за успешна адаптация и социализация на всяко дете и за подкрепа на личностното му развитие.