Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Яслена група "Патешки лудории"

Екип:

  • Роксана Иванчева - мед. специалист;
  • Марияна Димитрова - мед.специалист;
  • Виолета Цолова - помощник - възпитател;
  • Валентина Тодорова - помощник - възпитател.

 

В яслена група се отглеждат, социализират и възпитават 21 деца. 

Екипът на яслена група "Патешки лудории" работи за:

  • "Аз съм в детската ясла" - опознаване на околната среда и запознаване на децата помежду си и с персонала в яслата;
  • "Аз се храня" - опознаване на себе си и назоваване на прибори и съдове за хранене;
  • "Аз познавам" - назоваване на предмети за лична хигиена и действия с тях;
  • "Аз играя" - взаимодействие с другите и стимулиране на сравнението на собствените игрови действия с тези на възрастните и другите деца.