Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

За нас

 

ДГ "Мир" - град Мездра посещават 140 деца, разпределени в 5 градински и 1 яслена групи.

 

ДГ Долна Кремена работи като филиал на ДГ "Мир" и се посещава от 18 деца в разновъзрастова група.