Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Длъжност - главен учител

 Длъжността главен учител в ДГ "Мир" се заема от Цецка Йотова. Тя е с дългогодишен педагогически опит в учебното заведение. Притежава висше образование, ОКС "магистър" и ІІІ-та ПКС 

 

Нейното мото в работата е: 

„Знанията се усвояват с изучаване, сръчността се постига с практикуване, а резултатът с можене.“