Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Допълнителни дейности

Детска градина „Мир“ осигурява условия на територията си за организиране на допълнителни педагогически дейности, които не са дейност на детската градина. 

Дейностите се извършват извън времето за провеждане на основните форми на педагогическо взаимодействие и се организират при спазване на действащото законодателство. Дейностите се организират за деца, които посещават детската градина. Таксите за посещение се заплащат ежемесечно в дните, посочени за целта, лично от родителите.

В ДГ "Мир" се предоставят следните допълнителни дейности:

  • Художествена гимнастика - преподавател - Цветелина Цинцарска. Тя е учител по физическо възпитание и спорт в ОУ "Христо Ботев" - град Мездра, бивша възпитаничка и настоящ треньор в клуба по художествена гимнастика в град Мездра.
  • Английски език - преподавател - Соня Йотова. Тя е дългогодишен учител по английски език в ОУ "Христо Ботев" - град Мездра.
  • Хореография - преподавател - Ненчо Мариус.
  • Футбол - преподавател - Стоян Стоянов. Той е старши треньор в детско-юношеската школа на "Локомотив" Мездра.
  • Занимателна математика - преподавател - Гергана Костова