Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Екип

Възпитателно - образователният процес в ДГ "Мир" - град Мездра с филиал с. Долна Кремена е резултат от усилията и работата на целия екип, съобразно съвременните изисквания и интересите на децата. Екипът включва опитни и интелигентни преподаватели. Детската градина може да се похвали и с нови млади и амбициозни кадри през учебната 2019/2020 г. Помощник - възпитателите са трудолюбиви и отговорни хора, които освен грижите, които полагат за децата и за хигиената активно подпомагат педагогическите специалисти в процеса на педагогическо взаимодействие.

Екип на ДГ "Мир" - град Мездра:

 • директор - Д. Вутова;
 • учители - М. Макавеева, Ц. Йотова, В. Гачовска, Ц. Поповска, В. Митова, И. Хаджийска, П. Дамянова, Д. Мишева, Н. Петкова, В. Дичева;
 • помощник-възпитатели - Н. Георгиева, В. Симеонова, В. Андреева, Т. Христова, Р. Давидова, Ж. Ангелова, А. Лачева;
 • мед. сестри - М. Димитрова, В. Руменова, Р. Иванчева;
 • главен счетоводител - Л. Андреева;
 • домакин - касиер - С. Гергова;
 • логопед - С. Събкова; 
 • готвач - Ц. Христова;
 • помощник - готвач - И. Стефанова;
 • служител поддръжка и ремонт - Р. Василев.

 

Екип на детската група с. Долна Кремена:

 • учители - Л. Борисова, Г. Пешанова;
 • помощник - възпитател - Н. Стефанова.