Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

История

Градината е открита на 01.11.1971 г. като детски комбинат за 140 деца с 4 градински и 2 яслени групи. Градинските и яслени групи се обединяват в ДГ на 01.10.1973 г. През учебната 1998/1999 г. ДГ Горна Кремена става филиал на детското заведение, а през 2001 г. -  и ДГ Долна Кремена. На 01.04.2008г. след направено окрупняване на детските заведения в Община Мездра, ДГ Типченица също става филиал на ДГ "Мир" - Мездра. От учебната 2018/2019 г. филиалите в Горна Кремена и Типченица са закрити. Днес  ДГ Долна Кремена работи като филиал на ДГ "Мир" - град Мездра.