ДГ 1 Мир
Детска градина в град Мездра

История

...Детският учител е вторият най-важен възрастен в развитието на всяко дете. От неговите умения и желание да се развива и усъвършенства в голяма степен зависи успеха на детето.

Водене от тази максима учителите от ДГ "МИР" винаги са били обединени около търсенето на креативни програми и подходи, които в най-голяма степен съответстват на нуждите на  децата и изискванията на съвремието.

В огледалото на историята откриваме, че миналото, настоящето и бъдещето се свързват с невидима нишка в процеса на развитие на ДГ „ Мир”.

От първите цели, поставени в далечната 1971 г. за развитието на творческото  въображение, мислене и самостоятелност у децата до европейско ориентирано образование през 2018 г., изградено като система за обучение през целия живот с цел  да  се преодолеят значителните културни, етнически и езикови различия между народите в ЕС.