Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Логопедична работа

В ДГ "Мир"-Мездра на трудов договор работи специалист- логопед.Осъществява се логопедична терапия като дейност от общата подкрепа за личностно развитие за целите на превенцията на езиково-говорните, комуникативни и обучителни затруднения.