Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Материална база

Създадената позитивна образователна и подкрепяща среда подпомага развитието на разнообразните потребности и потенциал на всяко дете, спомага за обхвата и задържането им както в детската градина в Мездра, така и в детската група в с. Долна Кремена.

 

Детската градина се помещава в 2 сгради:

  • централна - град Мездра, ул. "Св.Св. Кирил и Методий" № 47
  • филиал - с. Долна Кремена.

 

Централната сграда е на 2 етажа с приземен, в който са разположени кухненски блок, перално отделение и отоплителна система. В нея се помещават 5 възрастови и 1 яслена групи. Всяка разполага с помещение за спане и игра (някои са с отделни спални), малка стая, кухненски  офис за посуда и разпределение на храната, тоалетна и помещение за измиване,гардеробна, както и тераса.

Във всяка занималня са обособени кътове за игра и занимания по интереси, както и за учебна дейност.

Централната сграда разполага още с:

  • физкултурен салон;
  • кабинет на директора;
  • методичен и логопедичен кабинет;
  • медицински кабинет;
  • кабинет - икономически блок. 

Детската градина разполага с мултимедия и интерактивна дъска.

В двора са оформени площадки с пясъчници, люлки, катерушки и беседки.