Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Наставничеството е доброволно партньорство между двама души, при което единият доброволно дава част от своето свободно време, за да подкрепи и насърчава другия. Осигуряване на подкрепа толкова, колкото е необходимо, а не възможно най-много.

 

Цел: Оказване на методическа подкрепа на новоназначен учител.

 

Задачи:

  • Да се затвърди интересът на младия учител към педагогическата професия.
  • Да се ускори процесът на професионалното развитие на учителя, за да развие способността си самостоятелно и ефективно да изпълнява задълженията си по длъжностна характеристика.
  • Процесът на наставничество да допринесе за успешното адаптиране на младия учител към организационна култура, за усвояването на най-добрите традиции на детската градина, съзнателно и творческо отношение към задълженията на учителите.

Прикачени документи

Програма за наставничество.docx