Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Обучение по БДП

На 11.11.2021 г. в ДГ "Мир" се проведе чътрешна квалификация от Комисията по БДП за младите специалиси на тема: "БДП - запознаване на педагогическите специалисти с новите изисквания, свързани с обучението по БДП".

 

  

 

 

 

 

 

На 21.09.2021г. по повод Европейския ден без автомобили в ДГ "Мир" беше открита и площадка за обучение по БДП, която е изградена по проект към НП "Осигуряване на съвременна образователна среда", модул "Площадки за обучение по БДП". Тя подпомага обучението на децата по безопасност на движението по пътищата.