Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Задължителна документация на основание чл. 263, ал. 1 и ал. 3 от ЗПУО

Прикачени документи

Стратегия за развитие на ДГ Мир 2021-2025.pdf
План за действие по изпълнение на Стратегията на ДГ Мир 2021-2023.pdf
Правилник за дейността на ДГ Мир.pdf
План за дейността на ДГ Мир 2022-2023.pdf
Мерки за повишаване на качеството.pdf
Програма за превенция на ранното напускане на децата на детската градина.pdf
Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи.pdf
Етичен кодекс на работещите с деца в ДГ Мир.pdf
Правила за организиране на приема на деца в ДГ Мир.pdf
Тематично разпределение 1 възрастова група Барбарони.pdf
Тематично разпределение - 2 възрастова група Вълшебство.pdf
Тематично разпределение - 2 възрастова група Васил Левски.pdf
Тематично разпределениен - 3 възрастова група Мики Маус.pdf
Тематично разпределение - 4 възрастова група Смехорани.pdf
Годишно тематично разпределение разновъзрастова група (1).docx
тематично разпределение етнокултурно взаимодействие.pdf