Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Здравни грижи

           Медицинското обслужване в ДГ „Мир” Мездра с детска група с. Долна Кремена се осъществява от медицински специалисти. Под тяхно ръководство се осъществява:

            1.Системно наблюдение на физическото, здравословното и нервно-психическото развитие на децата, контролиране и оценяване на физическата им дееспособност.

            2.Провеждане на оздравителни мероприятия и закалителни процедури.

            3.Контрол и наблюдение на дневния режим.

            4.Контрол върху изпълнението на санитарно-хигиенните изисквания и противоепидемичните мерки.

            5.Организиране на правилно рационално хранене и участие в изготвяне на менюто за градинските групи и за яслените групи.

            6.Провеждане на сутрешен и ежедневен филтър.

            7.Прилагане на мерки за предпазване от заболявания  и злополуки.

            8.Оказване на спешна и неотложна медицинска помощ при нужда.

            9.Упражняване на контрол на документите при прием на дете, както и регулярните изследвания на децата.