Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

За родителите

        Предучилищното образование като процес на възпитание, социализация и обучение на децата се осъществява при взаимодействие и сътрудничество с родителите.

        Родителите са участници и партньори в предучилищното образование заедно с децата, учителите, директорите и другите педагогически специалисти.

        Сътрудничеството и взаимодействието между учителите, директорите, другите педагогически специалисти и родителите създават условия за постигане на целите определени в Закона за предучилищното и училищното образование, както и за формиране на положително отношение към детската градина и училището и мотивация за учене.

        В ДГ „Мир”-Мездра с детска група с.Долна Кремена съществува равнопоставеност на семейството като уникална възпитателна среда и детската градина като специфичен образователен феномен. Тези действия и отношения включват:

         1.Развитие на открити и честни взаимоотношения помежду им, така, че напредъкът на детето да бъде окуражаван и подкрепян през годината.

         2.Взаимно да подкрепят обучителните и възпитателните цели за детето.

         3.Разпознаване на потенциални проблеми достатъчно рано, така ,че да могат да бъдат предприети превантивни действия.

         4.Осигуряване на последователна и единна подкрепа и необходими действия, ако/и когато/ детето преживява трудности от образователно или социално естество в детската градина.

         5.Взаимна комуникация, информираност и непрекъснати контакти.

 

Мнения и отзиви от родителите за ДГ "Мир":

         

 

  • "ДГ "Мир" покрива всички критерии, които са необходими за израстването, възпитанието и подготовката за училище на децата. Персоналът е вежлив, много внимателен към деца и родители. Още в яслена група децата са обгрижвани и подпомагани за самостоятелни дейности, свързани с хигиена и хранителни навици. В следващите групи подготовката, образованието и възпитанието продължава, като децата са подготвяни изключително добре за последващ етап на развитие." - Петя, майка на дете от 1ва възрастова група

 

  • "Избрах ДГ "Мир" за детето си, защото ми харесва материалната база. Групите са разделени по възраст и не си пречат на образователните занимания. Помещенията са с добри хигиенни условия. Доволна съм от персонала на ДГ. Педагозите са изключително добри и търпеливо обръщат внимание на всяко дете. Децата могат да посещават и допълнителни занимания (футбол, анлийски език, хореография, художествена гимнастика), което е удобство за родителите. - Силва, майка на дете от 3та възрастова група

 

  • "Много добра детска градина с много добри отзиви. А персоналът е ведър и усмихнат. Невероятни професионалисти с индивидуален подход към всяко дете. Подхождат с много любов и разбиране." - Христинка, майка на дете от 2ра възрастова група

 

 

  • "За мен като родител не е толкова важна материалната база и сградата на детската градина, а по - скоро атмосферата, която витае вътре, атмосфера създадена от отлични педагози. За мен е важно децата ми да се чувстват добре. Избрах ДГ" Мир", тъй като тя е дългогодишни традиции, а екипът е изграден от мотивирани, иновативни и отговорни преподаватели и най-вече прекрасни хора. " - Виктория, майка на деца от 3та и 4та възрастова група