Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Организация на деня в учебно време от 15.09.2020г. до 31.05.2021г.

Часови интервал

Основни  и допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.30ч.-8.30ч.

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30ч.-9.15ч.

Закуска

9.15ч.-10.00ч.

Педагогически ситуации

10.00-10.30ч.

Подкрепителна закуска

10.30ч.-12.00ч.

Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

12.00ч.-13.00ч.

Обяд

13.00ч.-15.00ч.

Следобеден сън

15.00ч.-15.45ч.

Следобедна закуска

15.45ч.-18.30ч.

Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител, изпращане на децата

 

 

Организация на деня в неучебно време от 31.05.2021г. до 14.09.2021г.

Часови интервал

Допълнителни форми на педагогическо взаимодействие

6.30ч.-8.30ч.

Прием на децата, дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

8.30ч.-9.15ч.

Закуска

9.15ч.-10.00ч.

Дейности по избор на децата, игри, дейности, организирани от детския учител

10.00-10.30ч.

Подкрепителна закуска

10.30ч.-12.00ч.

Дейности по избор на децата, дейности организирани от детския учител

12.00ч.-13.00ч.

Обяд

13.00ч.-15.00ч.

Следобеден сън

15.00ч.-15.45ч.

Следобедна закуска

15.45ч.-18.30ч.

Дейности по избор на децата, игри, дейности организирани от детския учител, изпращане на децата