Facebook
ДГ Мир
Детска градина в град Мездра

Седмично меню

Храненето в ДГ "Мир" - град Мездра и детска група с. Долна Кремена се регламентира от система за контрол и безопасност на храните. В детската градина се приготвя храна според изискванията за рационално хранене на Наредба №6 от 10.08.2011 г. за здравословно хранене на деца от 3 до 7 г., РЗИ, ОДБХ и по действащия рецептурник одобрен от МЗ.

Изготвят се дневни и седмични менюта, съгласно изискванията на Наредба №6 от комисия в състав: Директор, мед.сестра, домакин и готвач.

Здравословното хранене на децата в ДГ "Мир" се постига чрез:

  • прием на пълноценна и разнообразна храна;
  • достатъчен прием на зеленчуци и плодове;
  • ограничаване приема на мазнини, захар и сол;
  • прием на достатъчно течности.

Продуктите за приготвянето на храната се получават ежедневно от склада от комисия в състав: мед. сестра, домакин, готвач и дежурен учител. Отговорност за качеството и количеството на храната, както и за вложените продукти носи готвачът и мед.сестра.

Хранителните продукти се съхраняват в подходящо помещение, като домакинът носи отговорност за правилното им съхранение и спазване на срока на годност.

Децата се хранят 4 пъти дневно. По време на храненето се използват необходимите съдове и прибори като според възрастта на децата постепенно се включват вилица и нож.

Според възрастта се спазват изискванията за:

  • култура на храненето;
  • самообслужване по време на храна;
  • правила за самостоятелно подреждане.

Родителите се информират ежеседмично за менюто на децата по дни писмено на специално организирано за целта табло и на сайта на детското заведение.

Прикачени документи

седмично меню 9-13 март.jpg